Ekipa

Zagotavlja komercialno pragmatične in odzivne storitve.
IFLR 1000, 2018

Tine Mišic, LL.M.

Partner
tine.misic@odilaw.com
T +386 (0) 590 86 603
M +386 (0) 70 607 525
Licence:
 • Odvetnik v Sloveniji (2016)
Jeziki:

Angleščina, hrvaščina, italijanščina, nemščina, slovenščina, srbščina

Članstva:
 • Odvetniška zbornica Slovenije (2015)
 • Državna volilna komisija / II. volilna enota (2010-2015)
Nagrade in priznanja:
 • LL.M. opravil “Cum laude” (2015)
 • Diplomiral “Cum laude” (2010)
Karierna pot:
 • Regijski vodja za regulativni okvir in skladnost (2019-)
 • Partner, ODI Slovenija (2019)
 • Odvetnik, ODI Slovenija (2016)
 • Odvetniški kandidat, ODI Slovenija (2015)
 • Pripravnik, T.M.C. Asser Instituut, Den Haag, Nizozemska (2015)
 • Sodniški pripravnik, Višje sodišče v Kopru (2013)
 • Pravnik, Kompas MTS d.d., Ljubljana, Slovenija (2011-2013)
 • Pravnik, Orka d.o.o., Ljubljana, Slovenija (2010-2011)
Pravna izobrazba:
 • Univerza v Leidnu, Pravna fakulteta, LL.M., Evropsko pravo (2015)
 • T.M.C. Asser Instituut, Nizozemska, Poletna šola športnega prava (2015)
 • Pravniški državni izpit (2014)
 • Strokovni izpit iz upravnega postopka (2011)
 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Univerzitetni študij prava (2010)
 • Druga Univerza v Neaplju, Italija, Študijska izmenjava (2006-2007)
 • Potek M&A transakcije (Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana 2019)
 • Prepoved udeležbe tretjih oseb na ekonomskih pravicah igralcev skozi prizmo prava EU (Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana 2019)
 • Potek M&A transakcije (Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana 2018)
 • Prepoved udeležbe tretjih oseb na ekonomskih pravicah igralcev skozi prizmo prava EU (Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana 2018)
 • Potek M&A transakcije (Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana 2017)
 • Prepoved udeležbe tretjih oseb na ekonomskih pravicah igralcev skozi prizmo prava EU (Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana 2017)
 • Življenjski cikel M&A transakcij (Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana 2016)
Tine Mišic, LL.M.
Back to top