Ekipa

Suzana Bončina Jamšek, LL.M.

Odvetnica
suzana.boncinajamsek@odilaw.com
T +386 (0) 593 86 622
M +386 (0) 41 685 766
Licence:
 • Odvetnica v Sloveniji (2016)
Jeziki:
 • Angleščina, nemščina, slovenščina
Članstva
 • Odvetniška zbornica Slovenije (2015)
Nagrade in priznanja:
 • LL.M. opravila z “merit” (2011)
 • Diplomirala “Cum laude” na Ekonomsko-poslovni fakulteti (2008)
 • Grawe nagrada za najboljše študente Pravne fakultete Univerze v Mariboru (2007)
 • Diplomirala “Cum laude” na Pravni fakulteti (2006)
Karierna pot:
 • Vodja oddelka za bančništvo in finance, ODI Slovenija (2016)
 • Odvetnica, ODI Slovenija (2016)
 • Odvetniška kandidatka, ODI Slovenija (2015)
 • Pravnica, Banka Slovenije (2009 – 2010, 2011 – 2014)
 • Analitičarka, Banka Slovenije (2008 – 2009)
 • Pripravnica, Stalna misija RS pri ZN v New Yorku (2007-2008)
 • Volonterska sodniška pripravnica, Višje sodišče v Mariboru (2007, 2008 – 2009)
Izobrazba:
 • London School of Economics, Velika Britanija; LL.M., Mednarodno gospodarsko pravo (2010-2011)
 • Pravniški državni izpit (2010)
 • Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Slovenija (2002-2008)
 • Vienna University of Economics, Dunaj, Avstrija; študijska izmenjava (2005–2006)
 • Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Univerzitetni študij prava (2001-2006)
 • Erasmus Universiteit Rotterdam, Pravna fakulteta, Nizozemska; študijska izmenjava (2005)
Evropske/ svetovne ocene:
The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms
 • O pravnih, računovodskih in davčnih vidikih statusnega preoblikovanja družbe (Poslovna akademija časnika Finance, Ljubljana, 26. januarja 2018)
 • Postopki prodaje terjatev po ustaljeni mednarodni poslovni praksi (9. dnevi insolvenčnega prava, Portorož, 2016)
 • Ureditev koncentracij v bančnem sektorju med sistemsko krizo (Eurobanking Conference, Ljubljana, 26. – 28. maj 2014)
 • Bančništvo in Finance: Slovenija -Trendi & Razvoj, Chambers Global Practice Guides 2018, soavtor.
 • Bančništvo in Finance: Slovenija -Trendi & Razvoj, Chambers Global Practice Guides 2017, soavtor.
 • Izbrani pravni vidiki NPL transakcij, Bančni vestnik, Ljubljana, letnik 65, št.9, september 2016, str. 16-21.
 • Transakcije s slabimi terjatvami (NPL), DIP/Dnevi insolvenčnega prava 2016, marec 2016, str. 81-102, soavtor.
 • Bančništvo v Sloveniji, Strokovni pregled Bančništvo/Finance, CEE Legal Matters Magazine, št. 6, december 2015, str. 77-78, soavtor.
 • Bančništvo in Finance: Slovenija -Trendi & Razvoj, Chambers Global Practice Guides 2016, soavtor.
 • Ureditev koncentracij v bančnem sektorju med sistemsko krizo, Bančni vestnik, Ljubljana, letnik 62, št. 1-2, jan.-feb. 2013.

 

Suzana Bončina Jamšek, LL.M.
Back to top