Ekipa

Licence:
 • Odvetnik v Sloveniji (2006)
Jeziki:
 • Angleščina, hrvaščina, italijanščina, srbščina, slovenščina
Članstva in zadolžitve:
 • The World Justice Project, Rule of law index, strokovni sodelavec (2014)
 • Odvetniška zbornica Slovenije (2005)
Nagrade in priznanja:
 • Priznanje World Justice Project (2015)
Karierna pot:
 • Regijski vodja za reševanje sporov, Odvetniška Družba Ilić & Partnerji (2015)
 • Partner, ODI Slovenija (2014)
 • Vodja gospodarskega oddelka, ODI Slovenija (2010-2014)
 • Odvetnik, ODI Slovenija (2010-2014)
 • Odvetnik, Odvetniška pisarna Čeferin, Grosuplje, Slovenija (2006-2010)
 • Odvetniški kandidat, Odvetniška pisarna Čeferin, Grosuplje, Slovenija (2005-2006)
 • Svetovalec na oddelku za pripravo zakonodaje, Ministrstvo za pravosodje (2003-2004)
 • Sodniški pripravnik, Višje sodišče v Ljubljani (2002-2003)
 • Svetovalec na oddelku za ugotavljanje mednarodne vzajemnosti, Ministrstvo za pravosodje (1999-2002)
Pravna izobrazba:
 • Pravniški državni izpit (2004)
 • Strokovni izpit za delo v državni upravi (2001)
 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Univerzitetni študij prava (1994-1999)
Evropske / svetovne ocene:
The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms
 • Posledice prenosa revalorizacijskih rezerv v osnovni kapital (Dnevi računovodij – Kako prenoviti davčni sistem, Portorož, 2016)
 • Postopek preventivnega prestrukturiranja ACH (Aktualna vprašanja insolvenčnega prava, 6. strokovno srečanje, Kranjska Gora, 2015)
 • E-izvršba v praksi –delavnica; Kako prihraniti v postopku izvršbe (Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Domžale-Kamnik, Kamnik 2015)
 • Izvršba v praksi – učinkovita izterjava denarnih terjatev (Uradni list RS, Ljubljana, 2014)
 • Prevzem delniške družbe izven in znotraj sodnega postopka zaradi insolventnosti (5. dnevi insolvenčnega prava, Planet GV, Portorož 2012)
 • Regijski  projekt Sveta Evrope: II. regijska izobraževalna delavnica o mednarodnem in evropskem pravosodnem sodelovanju; »Teoretični in  praktični vidiki jurisdikcije in priznavanje insolventnih postopkov« (Mednarodne čezmejne določbe EU in UNICITRAL), Beograd, Srbija, 2006)
 • Regijski  projekt Sveta Evrope: I. regijska izobraževalna delavnica o mednarodnem in evropskem pravosodnem sodelovanju; »Teoretični in  praktični vidiki jurisdikcije in priznavanje insolventnih postopkov« (Ohrid, Makedonija, 2005)
 • Izvršilno pravo z osnovami evropskega civilnega procesnega prava : šol[a] civilnega procesnega prava, novosti: Vstop v EU, ZIZ-A, SPZ, ZZK-1 (Nebra, Ljubljana, 2004)
 • Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic (Nebra, Ljubljana 2004)
 • Izvršba na sredstva pri organizacijah za plačilni promet,  Gospodarski subjekti na trgu na pragu Evropske unije (Inštitut za gospodarsko pravo, 2003)
 • Plačilo (ne)prestrukturiranih zavarovanih terjatev po potrditvi prisilne poravnave in sporazuma o preventivnem prestrukturiranju (1. del), Pravna praksa, 4. okt. 2018, str. 6-9.
 • ZFPPIPP z novelo ZFPPIPP-G ter uvodnimi pojasnili dr. Nine Plavšak, Pravna praksa, št. 2, leto 36/1274, 19. jan. 2017 str. 31-33.
 • Aktualna vprašanja iz prakse o preventivnem prestrukturiranju, Zbornik Aktualna vprašanja insolvenčnega prava, 2015, str. 16-28.
 • Ponovno imenovanje člana uprave prej kot eno leto pred iztekom mandatne dobe, Pravna Praksa, št.22/2014, 5. jun. 2014, pril., soavtor.
 • Nasprotje interesov članov nadzornega sveta zaradi konkurenčne prepovedi, Pravna praksa, št. 1, 9. januar 2014, priloga, soavtor.
 • Uporaba izvršnice v praksi, Pravna praksa, št. 40-41/2013, 18. okt. 2013, str. 13-15, soavtor.
 • Delničarji vs. upniki, Pravna praksa, št. 13/2013, 4. apr. 2013, pril., soavtor.
 • Prevzem zdravih jeder, Pravna praksa, št. 15/2012, 19. apr. 2012, pril., soavtor.
 • Učinkovanje sklepov o imenovanju in razrešitvi članov organov vodenja in nadzora gospodarske družbe v sodni praksi; RDP – Računovodstvo, davki, pravo, št. 1/2009, str. 59-63.
 • Uredba ES o postopkih v primeru insolventnosti; Evro Pravna Praksa, št. 6/2004, str. 27-40.
 • Vrednostni papir kot predmet izvršbe; Pravna praksa, št. 27 in 28/2003, str. 16-18.
 • Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih nepremičnin; Pravna praksa, št. 10/2004, str. 31-34.
 • Stečaj potrošnikov in prezadolženost prebivalstva; Pravna praksa, št. 7/2005.
 • Vrstni red poplačila obveznosti iz sklepov o izvršbi, ki se glasijo na denarna sredstva pri različnih organizacijah za plačilni promet; Pravna praksa, št. 20, 2003, str. 10-11.
 • Rubež tujega motornega vozila; Pravna praksa, št. 22 in 23/2003, str. 10-11.
 • Prispevek k učinkovitejši izvršbi?; Pravna praksa, št. 15 in 16/2004, str. 15-16.
 • Omejitev izvršbe na premoženje s. p. p.; Pravna praksa, št. 28/2004, str. 10-11.
 • Prodajna cena in ustavitev izvršbe; Pravna praksa, št. 1/2005, str. 10-11.
 • Vrnitev v prihodnost in ponovna sprememba 68. člena ustave; Pravna praksa, št. 15 in 16/2002, str. 27-31.
 • Sestavine predloga za izvršbo in pridobivanje podatkov o dolžnikovih računih; Pravna praksa, št. 40/2002, str. 14-15.
 • Sistem izvršiteljev v Sloveniji in na Nizozemskem; Pravna praksa, št. 15 in 16/2003, str. 44-46.
Matjaž Jan
Back to top