Ekipa

Licence:
 • Odvetnica v Sloveniji (2014)
Jeziki:
 • Angleščina, hrvaščina, slovenščina
Članstva:
 • Odvetniška zbornica Slovenije (2008)
Karierna pot:
 • Vodja oddelka za konkurenčno pravo, ODI Slovenija (2016)
 • Odvetnica, ODI Slovenija  (2014)
 • Odvetniška kandidatka, Odvetniška družba CMS Reich-Rohrwig Hainz, Ljubljana, Slovenija (2010-2012)
 • Odvetniška pripravnica, Odvetniška družba CMS Reich-Rohrwig Hainz, Ljubljana, Slovenija (2008-2010)
 • Sodniška pripravnica, Višje sodišče v Ljubljani (2008)
Pravna izobrazba:
 • University College London, LL.M., Gospodarko in konkurenčno pravo (2012-2013)
 • Pravniški državni izpit (2010)
 • Strokovni izpit iz upravnega postopka (2010)
 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Univerzitetni študij prava (2002-2007)
Evropske/ svetovne ocene:
The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms
 • Prestrukturiranje poslovnega sistema – prikaz primera dobre prakse (9. dnevi insolvenčnega prava, Portorož, 2016)
 • Problem lastniškega financiranja – kapitalska posojila, Pravna praksa, št. 9, 9. marec 2017, str. 12-15, soavtor.
 • Zunajsodno prestrukturiranje poslovnega sistema – prikaz primera dobre prakse, DIP/Dnevi insolvenčnega prava 2016, marec 2016, str. 25-39.
 • Izmenjava informacij v okviru sindiciranih posojil, Pravna praksa, št. 45-46, 19. november 2015, str. 10-12.
 • Posledice sodbe v zadevi Intel za presojo izključnih rabatnih sistemov, Pravna praksa, št. 33, 28. avgust 2014, str. 20-22.
 • Ekonomska analiza prepovedi razpolage s človeškimi organi, Podjetje in delo, št. 5/2008, str. 833-791.
Lea Vatovec, LL.M.
Back to top