Davki

Pregled

Združevanje našega širokega znanja ter pozornega sledenja najnovejšim trendom nam omogoča, da lahko strankam ponudimo poglobljeno in celovito davčno svetovanje, bodisi na samostojni osnovi ali kot sestavni del kompleksnih pravnih storitev, ki jih ponuja ODI.

Zanemarjanja davčnih vidikov mednarodnih transakcij in korporativnih reorganizacij v hitro spreminjajočem se pravnem in poslovnem okolju pogosto ustvarja najrazličnejše ovire, kot so dodatna nepotrebna davčna bremena, visoke globe in druge administrativne ukrepe, v nekaterih primerih pa tudi kazenske sankcije. Za učinkovito reševanje teh izzivov svetujemo strankam glede številnih vprašanj, povezanih z davčnimi zadevami, ter zagotavljamo napredne, inovativne in dinamične rešitve s področja spoštovanja davčnih predpisov in davčnega planiranja. Pri tem naša davčna ekipa tesno sodeluje s specializiranimi pravnimi strokovnjaki s sorodnih pravnih področij, ki jih pokriva ODI, še zlasti pa Združitev in prevzemov, Prestrukturiranja in insolvenčnega prava ter Korporacijskega prava. Izkoriščanje širine področij delovanja naše pravne pisarne ter mednarodne regionalne prisotnosti nam omogoča, da lahko kot ena redkih regionalnih odvetniških družb zagotovimo brezhibno koordinacijo na osnovi enotne platforme ter našim strankam omogočimo prednosti celovite ter popolnoma integrirane storitve pravne službe. Strankam zagotavljamo celovit spekter storitev s področja davčnega prava, zlasti pa:

Osredotočamo se na strukturiranje ter izvedbo transakcij in strateškega davčnega planiranja, vključno z združitvami, delitvami, prevzemi, odsvojitvami ter drugimi korporativnimi transakcijami. Razumemo najrazličnejše poslovne in pravne zagonetke mednarodne obdavčitve in vedno stremimo, da našim strankam omogočimo strukturiranje transakcij na davčno učinkovit način, s čimer si lahko znižajo davčna bremena ter se izognejo drugim oviram, ki bi lahko ogrozile njihove poslovne načrte.

Zagotavljamo storitve davčnega svetovanja tako insolventnim družbam kot tudi bankam in drugim upnikom na področju prestrukturiranj, korporativnih reorganizacij in insolvenčnih postopkov.

Za razliko od številnih revizijskih družb, ki delujejo na področju davkov, naša družba razpolaga z močno odvetniško ekipo, ki lahko strankam zagotovi učinkovito pravno pomoč in jim nudi odvetniško zastopanje pred upravnimi in sodnimi organi v kompleksnih davčnih zadevah, vključno s postopki davčnega inšpekcijskega nadzora, pritožbenih postopkih, upravnih sporih in tudi v kazenskih davčnih zadevah.

Ključni kontakti

Back to top