Novice


februar 5, 2018


Skladno z našim prepričanjem, da so kriptovalute internetna valuta prihodnosti, smo ponosni, da smo ena izmed prvih odvetniških pisarn v Sloveniji, kjer lahko stranke same izberejo, ali želijo izvesti plačilo v BTC ali v EUR. Skladno z navedenim in upoštevajoč dejstvo, da je naša odvetniška pisarna močno vpletena v svetovanje, regulacijo, izobraževanje in nudenje drugih pravnih storitev v povezavi z blockchain tehnologijo, ustanavljanjem in financiranjem ICO projektov kot tudi davčno obravnavo kriptovalut, s ponosom izražamo našo javno podporo kripto svetu s predmetno razširitvijo možnosti plačila naših storitev.

Kontakt: slovenia@odilaw.com


januar 31, 2018


Dne 31. januarja 2018 je v Mednarodnem centru za prenos znanja v Ljubljani potekal seminar na temo;

“Praktična uporaba aplikacije e-Izvršba in e-Davki”

Na seminarju je predavala tudi odvetnica Maša Drkušič,

Odvetniška pisarna Ilić & Partnerji (ODI Law) na temo;

“Novosti in uporaba aplikacije e-Izvršba in e-Davki”

 • priprava za začetek izvršilnega postopka,
 • pridobivanje podatkov za potrebe izvršbe,
 • sestava in vlaganje predlogov za izvršbo in drugih sodnih vlog,
 • potek sodnega postopka, začetega na podlagi verodostojne listine
 • potek sodnega postopka, začetega na podlagi izvršilnega naslova,
 • postopek sodnega zavarovanja,
 • vpliv stečajnega postopka na postopek sodne izvršbe,
 • izvršba na denarne terjatve (sredstva na računih pri bankah),
 • izvršba na prejemke iz naslova delovnega razmerja,
 • izvršba na nepremičnine
 • izvršba na premičnine

 

Kontakt: slovenia@odilaw.com


januar 29, 2018


V publikaciji European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) je objavljen članek odvetnika Tine Mišic, na temo predloga Zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank.

Povezava do članka: https://core.lexxion.eu/article/CORE/2017/4/11


januar 26, 2018


Poslovna akademija časnika Finance je 26. januarja organizirala seminar v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani na temo;

“Statusna preoblikovanja družb in Prodaja ali nakup podjetja” & “Pravni, računovodski in davčni vidik z novostmi”

Prodaja ali nakup podjetja sta prelomna točka v življenjskem ciklu vsakega podjetja in imata dolgoročne posledice, zato je odločilnega pomena, da je postopek prodaje oziroma nakupa podjetja izpeljan optimalno. Slabo vodenje postopkov lahko privede do manjšega izkupička lastnikov pri prodaji ali preplačila lastniškega deleža pri nakupu podjetja.

Izbira statusno pravne oblike podjetja je zelo pomembna, saj vsaka izmed njih pomeni za ustanovitelja določene pravne, finančno-računovodske in poslovne posledice oziroma učinke. Družba se lahko statusno preoblikuje z združitvijo, delitvijo prenosom premoženja ali s spremembo pravnoorganizacijske oblike, podjetnik pa se lahko statusno preoblikuje v kapitalsko družbo.

O pravnih, računovodskih in davčnih vidikih statusnega preoblikovanja družb, je na seminarju izpostavila tudi  Suzana Bončina Jamšek, LL.M. (LSE), odvetnica, Odvetniška pisarna Ilić & Partnerji.


januar 26, 2018


Dne 13. decembra 2017 se je v prostorih Pravne fakultete v Mariboru, pod vodstvom dekanice dr. Vesne Rijavec, dr. Tjaše Ivanc, Denisa Baghrizabehija in Denisa Magyara, odvijalo tekmovanje študentov Študentska pravda. Gre za tradicionalno tekmovanje študentov mariborske, ljubljanske in novogoriške pravne fakultete iz znanja civilnega procesnega in materialnega prava. Tekmovanje je pedagoške, simulacijske in kompetitivne narave. Študenti so nastopili v vlogi odvetnikov pred sodnim senatom in tako izpopolnjevali svoje pravno znanje.

Najkvalitetnejša je bila ekipa ljubljanske pravne fakultete, ki je nastopila v vlogi tožnika in je uspela s svojimi pravnimi argumenti prepričati senat (v sestavi podpredsednice Okrožnega sodišča v Mariboru dr. Urške Kežmah, odvetnice Vesna Gorjup Zupančič in odvetnika Andreja Poharja), da je glede na postavljene kriterije izvedla najbolje pravno in tudi sicer utemeljeno predstavitev. Čestitamo!

Suzana Bončina Jamšek, LL.M. (LSE), odvetnica, Odvetniška pisarna Ilić & Partnerji, je sodelovala kot članica sodniškega senata v polfinalu.

Kontakt: slovenia@odilaw.com


januar 26, 2018


Skupina Svetovne banke je že petnajsto leto zapored izdala poročilo, tokrat z naslovom

»Doing Business 2018: Reforming to create jobs«

Gre za poročilo, ki zagotavlja objektivne ukrepe za poslovanje in njihovo izvrševanje.

K sodelovanju pri razvoju kazalnikov poročila so bili kot pravni strokovnjaki povabljeni tudi ODI sodelavci Matjaž Jan, Branko Ilić in Maša Drkušič.

Letos se je poročilo osredotočilo na vidike urejanja enajst področij poslovanja. Deset od teh področij je vključenih v letošnji razvrstitvi glede na enostavnost poslovanja: začetek poslovanja, pridobivanje gradbenih dovoljenj, pridobivanje električne energije, registracija premoženja, pridobivanje kreditov, zaščita manjšinskih vlagateljev, plačevanje davkov, čezmejno trgovanje, izvrševanje pogodb in reševanje insolventnosti.

“Doing business” meri tudi značilnosti ureditve trga dela, ki tokrat ni vključeno v oceno za leto 2017.

V poročilu so zajeti podatki do 1. junija 2017.

Kazalniki se uporabljajo za analizo gospodarskih izidov in za ugotavljanje vzrokov dobrih praks poslovanja.

Poročilo si lahko preberete na tej povezavi.

Kontakt: slovenia@odilaw.com


januar 23, 2018


ODI o.p. d.o.o. išče dva do tri študente oziroma študentke za zanimivo projektno delo. Pričakujemo odlično govorno in pisno izražanje tudi v angleškem jeziku.

Prijave sprejemamo na slovenia@odilaw.com, najpozneje do 29. 1. 2018.


december 22, 2017


Ekipa ODI vam želi vesele božično novoletne praznike.

Zainteresirano javnost obveščamo, da bo naša pisarna v času praznikov zaprta.

Pisarna ODI Slovenija bo zaprta od 27. decembra 2017 –  do 2. januarja 2018.

 


december 12, 2017


Slovenija vzpostavlja Register dejanskih lastnikov.

Skladno z določbami Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma se morajo gospodarske družbe, društva in druge pravne osebe, ki so vpisane v poslovni register Republike Slovenije (z nekaj izjemami), vpisati v Register dejanskih lastnikov, ki ga vodi AJPES, in sicer najkasneje do 19. 1. 2018. Obveznost vpisa velja tudi za nekatere osebe tujega prava, ki so zaradi poslovanja v Sloveniji slovenski davčni zavezanci. Poslovni subjekti morajo ob vpisu sporočiti in nato redno posodabljati podatke o lastniški strukturi, pri čemer morajo za vsak posamezni subjekt znotraj lastniške strukture razkriti podatke o vseh fizičnih in pravnih osebah, ki imajo vsaj 25 % delež v tem subjektu.

Namen novega registra je zagotoviti transparentnost lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočiti zlorabe poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma.


december 11, 2017


ODI bo ponovno del uspešne akcije, ki jo že sedmo leto zapored organizira Odvetniška zbornica Slovenije.

Dnevi »Odvetniške pravne pomoči pro bono« bodo letos potekali v tednu med 18. in 22. decembrom 2017, pri čemer bo za območje Ljubljanskega in Gorenjskega območnega zbora pravno svetovanje potekalo 19. decembra 2017. ODI bo nudil brezplačno (pro bono) pravno pomoč med 10.00 in 13.00 uro predvsem socialno ogroženim in tistim, ki si zaradi različnih razlogov ne upajo prestopiti praga odvetniških pisarn. Pomoč se bo izvajala predvsem v obliki krajšega posveta z odvetnikom Brankom Ilićem, ki bo podal splošne informacije o problemu oz. sporu in pojasnil pravne možnosti, ki jih omogočata zakonodaja in sodna praksa.

Vabljeni, da še pred 19. decembrom 2017 pokličete na telefonsko številko 0590 866 00 naše odvetniške pisarne v Ljubljani, in se pri rezervaciji termina sklicujte na dan odvetniške pravne pomoči »pro bono«.

Back to top