ODI Slovenia welcomes new memberLea Vatovec was born in 1984 and has graduated from Faculty of Law in Ljubljana in 2010. She has finished postgraduate studies in commercial law (LL.M.) in 2013 at one of the best universities in the world, University College London. …Lea Vatovec je rojena leta 1984 in je na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomirala »cum laude« ter v letu 2013 uspešno zaključila magistrski študij gospodarskega prava (LL.M.) na eni izmed najbolj prestižnih svetovnih univerz, University College London. Leta 2008 je …Anže Arko was born in 1982 and has graduated from Faculty of Law in Ljubljana in 2007. He has finished postgraduate studies in International Dispute Settlement (LL.M.) in 2012 in Geneve, Switzerland. He started working as an advisor at the …Cordially invited to the 7th days of insolvency law, which will take place on February 10th and 11th 2014 in GH Bernardin, Portož. The conference Days of Insolvency Law is an annual professional meeting of judges, receivers, prosecutors, financial professionals, …Vljudno vabljeni na 7. Dneve insolvenčnega prava, ki bodo potekali 10. in 11. februarja 2014 v GH Bernardin, Portorož. Posvet Dnevi insolvenčnega prava je letno strokovno srečanje sodnikov, upraviteljev, tožilcev, finančnikov, davčnih strokovnjakov in vseh, ki se srečujejo z insolvenčnimi …Portorož will this Januray host conference »The Consultation of Lawyers«, the purpose of which is to address the legal and current issues of banking, financial and economic sector. Mag. Uroš Ilić, attorney specialist for corporate and insolvency law will dicuss …Portorož bo 23. in 24. januarja 2014 gostil Posvet pravnikov, ki je namenjen obravnavi pravnih in aktualnih vprašanj bančnega, finančnega in gospodarskega sektorja. Mag. Uroš Ilić, odvetnik specialist za gospodarsko in insolvenčno pravo, bo obravnaval stečajno zakonodajo s poudarkom na …The amendment ZFPPIPP-F, which entered into force on December 7th 2013 has established a new judicial procedure of preventive financial restructuring with intent to enable the debtor, who is likely to become insolvent in a period of one year, to …Novela ZFPPIPP – F, ki je stopila v veljavo 7. decembra 2013 ureja nov postopek preventivnega prestrukturiranja z namenom, da se dolžniku, za katerega je verjetno, da bo v obdobju enega leta postal insolventen, omogoči, da na podlagi sporazuma o …

Back to top