InsightsChambers & Partners je objavil Legal Practice Guide: Banking and Finance 2016 poglavje z naslovom Slovenia–Trends and Developments”, katerega avtorja sta ODI Partner mag. Uroš Ilić in ODI odvetniška kandidatka Suzana Bončina Jamšek. Poglavje daje poseben poudarek konsolidaciji bančnega sektorja …Partner, Uroš Ilić and Senior Associate, Suzana Bončina Jamšek have authored a chapter for the Chambers Legal Practice Guide: Banking and Finance 2016 titled “Slovenia – Trends and Developments” which has just been published by Chambers & Partners.  The chapter`s …World Justice Project Rule of Law Index 2015 (5. izdaja) je najcelovitejša nepristranska zbirka podatkov te vrste na svetu. Lestvica z ocenami, ki predstavlja sliko posamezne pravne države, zajema osem različnih področij: omejitve vladne politike, odsotnost korupcije, odprtost političnega sistema, …The WJP Rule of Law Index 2015 (5th edition), the world`s most impartial and comprehensive data set of its kind, presents a portrait of the rule of law in each country by providing scores and rankings organised around eight factors: …Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency je glavno poročilo Svetovne banke in trinajsto v seriji letnih poročil o merjenju kakovosti in učinkovitosti pravne ureditve, ki pospešuje ali omejuje poslovanje. Poročilo predstavlja kvantitativne kazalnike za pravno ureditev na področju …V začetku meseca julija 2015 je v veljavo stopil Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08. Gre za sodbo v zadevi Ališić, s katero je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) med drugim …At the beginning of July 2015, the new Act on the Method of Execution of the European Court of Human Rights judgement in case no. 60642/08 took effect. This was the judgment in the case of Ališić, by which the …Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency, a World Bank Group flagship publication, is the 13th in a series of annual reports measuring the regulations that enhance business activity and those that constrain it. Doing Business presents quantitative indicators …Having graduated from the Faculty of Law in Ljubljana in 2010, Tine Mišic worked as an in-house counsel for two large Slovenian companies and completed the apprenticeship at the Koper Higher Court. He passed the Slovenian Bar Exam in 2014. …Po diplomi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2010, je Tine Mišic delal kot pravni svetovalec v dveh večjih slovenskih gospodarskih družbah ter opravil pripravništvo na Višjem sodišču v Kopru. Pravniški državni izpit je opravil leta 2014. Preden se …

Back to top