InsightsODI congratulates its Serbia partner, Tamara Čurović, on becoming an accredited mediator in alternative dispute resolution by successfully completing mediation course at the National Association of Mediators of Serbia, based on the Ministry of Justice program. ODI Serbia, in cooperation …Principal Uroš Ilić, partner Matjaž Jan, odvetnica Lea Vatovec in odvetniški pripravnik Uroš Brglez se bodo skupaj z ostalimi sodelavci ODI oddelka za prestrukturiranje in insolvenčno pravo udeležili 6. strokovnega srečanja Aktualna vprašanja insolvenčnega prava, ki bo v organizaciji GV …Bureau van Dijk CEE (BvD) je objavil poročilo o dejavnosti na področju združitev in prevzemov za tretje četrtletje 2015, pri čemer je uporabil podatke iz podatkovne baze Zephyr. Glede na objavljeno poročilo,se je vrednost vseh združitev in prevzemov v tretjem …Bureau van Dijk CEE (BvD) has released a mergers and acquisitions activity data report for the third quarter of 2015, using information from the Zephyr database. The report for the third quarter of 2015 (Q3) shows value of mergers and …Chambers & Partners je objavil Legal Practice Guide: Banking and Finance 2016 poglavje z naslovom Slovenia–Trends and Developments”, katerega avtorja sta ODI Partner mag. Uroš Ilić in ODI odvetniška kandidatka Suzana Bončina Jamšek. Poglavje daje poseben poudarek konsolidaciji bančnega sektorja …Partner, Uroš Ilić and Senior Associate, Suzana Bončina Jamšek have authored a chapter for the Chambers Legal Practice Guide: Banking and Finance 2016 titled “Slovenia – Trends and Developments” which has just been published by Chambers & Partners.  The chapter`s …World Justice Project Rule of Law Index 2015 (5. izdaja) je najcelovitejša nepristranska zbirka podatkov te vrste na svetu. Lestvica z ocenami, ki predstavlja sliko posamezne pravne države, zajema osem različnih področij: omejitve vladne politike, odsotnost korupcije, odprtost političnega sistema, …The WJP Rule of Law Index 2015 (5th edition), the world`s most impartial and comprehensive data set of its kind, presents a portrait of the rule of law in each country by providing scores and rankings organised around eight factors: …Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency je glavno poročilo Svetovne banke in trinajsto v seriji letnih poročil o merjenju kakovosti in učinkovitosti pravne ureditve, ki pospešuje ali omejuje poslovanje. Poročilo predstavlja kvantitativne kazalnike za pravno ureditev na področju …V začetku meseca julija 2015 je v veljavo stopil Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08. Gre za sodbo v zadevi Ališić, s katero je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) med drugim …

Back to top